KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG TẢI XE VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐI LÀO
LOẠI XE TẢIĐẶC ĐIỂMKÍCH THƯỚC XE
CHIỀU DÀICHIỀU RỘNGCHIỀU CAO
XE TRỌNG TẢI 500 KGXe thùng kín2 m1.2 m1.2 m
XE TRỌNG TẢI 1,4 TẤNXe thùng kín3.4 m1.7 m1.7 m
XE TRỌNG TẢI 2 TẤNXe thùng kín3.4 m1.9 m1.9 m
XE TRỌNG TẢI 5 TẤNXe thùng phủ bạt6 m2.2 m2.2 m
XE TRỌNG TẢI 7 TẤNXe thùng phủ bạt7 m2.3 m2.5 m
XE TRỌNG TẢI 15 TẤNXe thùng phủ bạt9 m2.35 m2.6 m
XE TRỌNG TẢI 23 TẤNXe thùng phủ bạt10 m2.4 m2.5 m
XE ĐẦU KÉOContainer 20 feet6 m2.43 m2.6 m
XE ĐẦU KÉOContainer 40 feet12 m2.4 m2.6 m